Responsverwerking

Responsverwerking

Doet u weleens een marketingactie, enquête, onderzoek, mailing, e-mailing, refund actie etc.? Welke actie u ook doet, de responsverwerking moet correct en snel gedaan worden.

Het niet tijdig of onnauwkeurig verwerken van de gegevens heeft een negatief effect op de resultaten en gaat ten koste van de tijd, werk en het geld dat voorafgaand in de actie is gestoken. Het uitbesteden van responsverwerking aan ons biedt hiervoor de oplossing.

Wat houdt responsverwerking in?

Wij bieden een efficiënte oplossing voor de verwerking van de respons op uw (marketing) acties. Wij verwerken de respons van zeer grootschalige én kleine acties. Dit doen wij gebruik makend van geavanceerde scan- en herkensoftware, waar nodig aangevuld met data-entry.

Naast respons op papier kunnen wij ook uw digitale respons verwerken. Wij implementeren de oplossing die het beste aansluit op uw specifieke wensen en bedrijfsprocessen. U kunt hoe dan ook altijd snel beschikken over de resultaten. Voor diverse klanten verwerken wij respons ook rechtstreeks in hun systemen online vanaf onze eigen locatie. Onze gekwalificeerde, goed opgeleide medewerkers helpen zo bij continue responsverwerking dan wel bij het opvangen van pieken in het werkaanbod. Zo kunnen onze klanten zich blijven richten op hun kernactiviteiten.

Voordelen van responsverwerking
Lees meer over de voordelen van responsverwerking voor uw organisatie:

  • Uw informatie is snel beschikbaar
  • KostenbesparendBewezen betrouwbaar
  • Alle waarborgen voor optimale privacy en geheimhouding
  • Hybride, zowel fysieke als digitale responsverwerking
  • Geen investeringen in apparatuur

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.