Verbeteren van dienstverlening

Verbeteren van dienstverlening

Uiteraard is het belangrijk dat taken snel worden uitgevoerd. Maar minstens zo belangrijk is ook de kwaliteit van het resultaat. Slechte kwaliteit levert, naast onnodige kosten, namelijk imagoschade op.

We kunnen bogen op een zeer ervaren en loyaal team van medewerkers voor de uitvoering van de taken die ons toevertrouwd worden. De inzet van medewerkers wordt bepaald in functie van de specificiteit van elke opdracht. Zo nodig worden trainingen voorzien om de benodigde kennis verder uit te bouwen. Bij die trainingen betrekken we overigens graag uw medewerkers.

Eenmaal een project gestart is voorzien we de nodige kwaliteitscontroles. Op het werk van eventuele betrokken partners maar ook op het werk van onze eigen medewerkers. Zo zijn we zeker dat het resultaat steeds voldoet aan uw kwaliteitseisen.