Overnemen van niet-kernactiviteiten

Overnemen van niet-kernactiviteiten

In iedere organisatie worden processen en activiteiten uitgevoerd. Van alle activiteiten die bij de dagelijkse bedrijfsvoering komen kijken, zijn er steeds een aantal die niet behoren tot de kerntaken. Toch nemen ook die taken kostbare tijd in beslag van uw medewerkers.

Elke activiteit die binnen uw organisatie plaatsvindt, draagt bij tot het uiteindelijke resultaat. Het is dus van het grootste belang dat ze allemaal correct en tijdig uitgevoerd worden. Ook voor een proces geldt immers dat het maar zo sterk als zijn zwakste schakel.

Laat de uitvoering van ondersteunende, administratieve processen daarom over aan Service Point. Een externe partner die de zorg voor deze processen overneemt en uitvoert zoals u het graag wil zien. En meteen krijgt uw organisatie de extra ruimte die nodig is om te focussen op de kernactiviteiten.