Toegang bieden tot technologie

Toegang bieden tot technologie

Service Point maakt bij de uitvoering van  projecten zoveel mogelijk gebruik van software om taken te automatiseren. Software waar U zelf mogelijk niet in kunt of zelfs niet in wilt investeren. Uitbesteding aan Service Point betekent dat U toch kunt profiteren van de beschikbare technologie.

Het automatiseren van processen gebeurt op twee manieren. In eerste instantie wordt geprobeerd om uw klant zoveel mogelijk zelf gegevens te laten invoeren. Lukt dat niet of indien die aanpak niet wenselijk is, wordt de verwerking uitgevoerd door maximaal gebruik te maken van software.

Communicatie met uw klanten gebeurt meer en meer via nieuwe kanalen. Vanuit het oogpunt van documentverwerking biedt dit diverse mogelijkheden tot verbetering van uw interne processen. Zo kunt U in een online omgeving de invoer door uw klant veel beter sturen dan met een klassiek papieren document. Ook zijn documenten veel sneller beschikbaar voor verdere behandeling door uw administratieve medewerkers. Service Point zorgt voor een ontwikkeling op maat voor zowel uw klanten als voor uw processen. Denk bijvoorbeeld aan een rechtstreekse koppeling naar uw CRM-platform of naar uw case management systeem.

Uiteraard wilt U uw klanten de mogelijkheid te geven zelf te kiezen hoe ze met U communiceren. Dat betekent dat een significant deel van de communicatie nog door middel van papieren documenten gebeurt. Om die documenten te verwerken maakt Service Point gebruikt van software. Die software is in staat om een groot deel van de documenten automatisch te identificeren en de relevantie data op die documenten ook weer automatisch te herkennen. Onze medewerkers staan vervolgens in voor het aanvullen van de ontbrekende gegevens. Het resultaat is een lagere kostprijs per verwerkt document en een kortere doorlooptijd.