Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt ter beschikking gesteld door Service Point Belgium als een algemene dienst aan het publiek. De informatie die hier wordt gegeven is van toepassing onder Belgische voorwaarden en is gebaseerd op de huidige Belgische wetgeving en standaarden. Voor het gebruik in andere gebieden draagt de klant of gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor overeenstemming met de wetgeving en standaarden die van toepassing zijn in dat gebied. Service Point Belgium behoudt zich het recht voor om de website te veranderen of uit te breiden, op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing.

Alle informatie is ter beschikking gesteld als algemene service, naar best vermogen. De informatie op deze site wordt geacht correct te zijn, doch er wordt niets gegarandeerd. Alle aansprakelijkheid voor schade van om het even welke aard die kan voortvloeien uit het gebruik of het bestaan van deze website en de informatie die hier wordt gegeven is expliciet exclusief, zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. De Belgische wetgeving zal van toepassing zijn.

Onze site bevat bij wijze van service enkele doorverwijzingen naar andere websites. Service Point Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie op die sites.

Deze website en de inhoud ervan behoren toe aan Service Point Belgium. Duplicatie van de inhoud van deze website, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Service Point Belgium.